:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร