:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ภาพกิจกรรมโครงการเรื่องเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

27 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ จัดโครงการเรื่องเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ เพื่ออบรมให้ข้อมูล ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร และเพื่ออบรมให้ข้อมูล ความรู้เรื่องการทำเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร