:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ภาพกิจกรรมโครงการบ้านใหม่ร่องไคร้ปลอดยาเสพติด

26 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ จัดโครงการโครงการบ้านใหม่ร่องไคร้ปลอดยาเสพติด วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ เพื่ออบรมให้ ความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการเสพยาเสพติด ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และเพื่ออบรมให้ ความรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร