:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566

- รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

- พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แปรญัติ/ลงมติ)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร