:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาย จัดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาย เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชนเขต รพ.สต.บ้านคาย พัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาล พัฒนาร้านชำในเขตให้มีความรู้ และผ่านมาตรฐาน  และสร้างแกนนำสุขภาพในการสอดส่องดูแลด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร