:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

14 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนคามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั้นแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร