:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_727_2023_8_19_305921.pdf