:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: แม่น้ำกก

17 พ.ย. 2561

รายละเอียด:

งานสงกรานต์แม่น้ำกก

การจัดงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) จะจัด ณ ลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง ในช่วงวันที่ 12 – 17 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานและแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ แสดงถึงความสามัคคี และความสนุกสนานในหมู่คณะและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในตำบลแม่นาวาง โดยภายในงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 1. พิธีการสรงน้ำพระธาตุสบฝาง
  2. การประกวดขบวนเครื่องดำหัวผู้สูงอายุ
  3. การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี (ชาย , หญิง)
  4. การแข่งขันปากระป๋อง
  5. การแข่งขันมะกอน (ผู้สูงอายุหญิง)
  6. การประกวดผู้สูงอายุแฟนซีลีลา
  7. กิจกรรมแข่งขันมอไซค์วิบาก
  8. กิจกรรมหน้าเวทีสาวรำวง

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบล แม่นาวาง ที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก และในทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อน ตามซุ้มร้านค้า ตามริมหาดทราย บริเวณลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง (แม่น้ำกก)

เส้นทาง :
1. ทางน้ำ ขึ้นเรือรับจ้าง จาก ท่าเรือท่าตอน ล่องไปตามลำน้ำกก ถึงลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
2. ทางบก จะมีอยู่ 2 เส้นทางคือ

– เส้นทางถนนสายฝาง – ท่าตอน เลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 18 บ้านสันโค้ง (ผ่านตัวอำเภอแม่อาย มา จะเห็นปั้ม PT อยู่ซ้ายมือ ซักประมาณ 500 เมตร) ก็ถึงทางเลี้ยว บ้านสันโค้ง (สังเกตจาก ศาลาพักผู้โดยสาร) เดินทางต่อไปยังบ้านหนองบัวงาม ผ่านบ้านหนองบัวงามไปจะเจอทางสามแยก มีป้ายศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 7 ให้เลี้ยวซ้าย เดินทางตรงไปเรื่อยๆ ก็จะเจอทางเข้าไปยังลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง

– ทางเข้าเยื้องสวนส้มธนาธร จะมีป้ายทางเข้าวัดพระธาตุสบฝาง วัดหนองบัวงาม เลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 29 ตรงไปเจอสะพานมิตรภาพ แม่นาวาง – ท่าตอน ตรงไปก็จะเจอทางเข้าไปยังลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร