:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: น้ำตกแม่เมืองน้อยใน

17 พ.ย. 2561

รายละเอียด:

สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู (หย่อยบ้านแม่เมืองน้อยใน) ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่เมืองน้อยใน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของตำบลแม่นาวาง เดิมทีการเดินทางไปน้ำตกแม่เมืองน้อยในนั้นสามารถเดินได้ด้วยเท้าเท่านั้น จึงไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่นิยมไปท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เข้าไปถึงยังน้ำตกแม่เมืองน้อยในได้อย่างสะดวก

เส้นทาง :
– เส้นทางถนนสายฝาง – ท่าตอน เลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 18 บ้านสันโค้ง (ผ่านตัวอำเภอแม่อาย มา จะเห็นปั้ม PT อยู่ซ้ายมือ ซักประมาณ 500 เมตร) ก็ถึงทางเลี้ยว บ้านสันโค้ง (สังเกตจาก ศาลาพักผู้โดยสาร) เดินทางต่อไปยังบ้านหนองบัวงาม ผ่านบ้านหนองบัวงามไปจะเจอทางสามแยก มีป้ายศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 7 ให้เลี้ยวขวา เดินทางตรงไปเรื่อยๆ จะเจอศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่เมืองน้อย อยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวซ้ายตรงป้ายโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแม่เมืองน้อย ตรงเข้าไปก็จะเจอน้ำตกแม่เมืองน้อยใน

– ทางเข้าเยื้องสวนส้มธนาธร จะมีป้ายทางเข้าวัดพระธาตุสบฝาง วัดหนองบัวงาม เลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตรที่ 29 ตรงไปเจอสะพานมิตรภาพ แม่นาวาง – ท่าตอน ตรงไปก็จะผ่านวัดพระธาตุสบฝาง ตรงไปเรื่อยๆจะเจอทางสามแยก มีป้ายศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 7 ให้เลี้ยวซ้าย เดินทางตรงไปเรื่อยๆ จะเจอศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่เมืองน้อย อยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวซ้ายตรงป้ายโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแม่เมืองน้อย ตรงเข้าไปก็จะเจอน้ำตกแม่เมืองน้อยใน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร