:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน