องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
769
เดือนที่แล้ว
1,211
ปีนี้
8,107
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
9,365
ไอพี ของคุณ
34.204.171.108
-:- การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ฯ  
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการเรียนรู้การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
-:- เปิดรับสมัครร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการใช้แอปพลิเคชันมือถือ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ Big cleaning ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
โครงการ เชิดชูเกียรติ ปี2562
โครงการอบรมการเลี้ยงไก่
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562-:- โครงการถังเก็บน้ำหอสูง หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าวัดธัมมิกาวาส 
-:- ดครงหารก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 หย่อมบ้านห้วยหวาย ทางเข้าหมู่บ้าน 
-:- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 ข้ามลำห้วยขี้ติ้ว 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บริเวณซอย 5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บริเวณซอย 1 เชื่อม ซอย 2 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บริเวณหน้าบ้านนายดี หลวงหมื่น 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายหลัก 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง ซอย 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านห้วยส้าน แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร