องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
468
เดือนที่แล้ว
858
ปีนี้
3,353
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
4,611
ไอพี ของคุณ
54.161.31.247
-:- เปิดรับสมัครร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการใช้แอปพลิเคชันมือถือ 
-:- การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1คัน 
-:- การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 
-:- ด่วน!!! ขอความอนุเคราะห์ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการทำแบบประเมิน ITA ประจำปี 2562 
-:- บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 6/2562 - 10/2562) 
-:- ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 1/2562 - 5/2562) 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการทำขนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอแม่อาย วันที่ 6 พ.ค. 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด บริการน้ำอุปโภคแจกประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนภัยแล้งประจำปี 2562-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1คัน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หย่อมบ้านห้วยส้าน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 7 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หย่อมบ้านห้วยเหี๊ยะ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 4 บ้านเทพมงคล 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 10 บ้านห้วยม่วง 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร