องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
451
เดือนที่แล้ว
599
ปีนี้
1,881
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
3,139
ไอพี ของคุณ
54.226.73.255
-:- ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศ การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์กฏหมายตาม พ.ร.บ. ทางหลวง 
-:- ขอความร่วมแจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับการบริการ ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่นาวาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.แม่นาวาง เข้าร่วมดำเนินงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร
โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษา ปฎิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ หมู่ที่ 15
โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ หมู่ที่ 1-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หย่อมบ้านห้วยส้าน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 7 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หย่อมบ้านห้วยเหี๊ยะ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 4 บ้านเทพมงคล 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 10 บ้านห้วยม่วง 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก 
-:- จัดจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร