องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
883
เดือนที่แล้ว
1,139
ปีนี้
2,022
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
14,249
ไอพี ของคุณ
3.234.208.66
-:- ประกาศ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563 
-:- ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศ เรื่อง ผลการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2563
ร่วมกิจกรรมงานกีฬาบ้านฮ่างต่ำ
โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ร่วมกิจกรรมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามหลังศาลาจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคายนอก 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 หย่อมบ้านวังดินใน 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- โครงการถังเก็บน้ำหอสูง หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าวัดธัมมิกาวาส 
-:- ดครงหารก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 หย่อมบ้านห้วยหวาย ทางเข้าหมู่บ้าน 
-:- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 ข้ามลำห้วยขี้ติ้ว 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บริเวณซอย 5 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บริเวณซอย 1 เชื่อม ซอย 2 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บริเวณหน้าบ้านนายดี หลวงหมื่น แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน