องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
1,262
เดือนที่แล้ว
3,027
ปีนี้
19,509
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
80,317
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม่วง ซอย1 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 หย่อมบ้านสามหลัง 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยสันมะนาว 
-:- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก)
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก)
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู (หย่อมบ้านห้วยหวาย)
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ซ.1  
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.2 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.3 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 บริเวณบ้านนายสุบัน ขันคำ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

บทความเกี่ยวกับคำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน