องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์ 053-473000
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
94
เดือนที่แล้ว
266
ปีนี้
1,153
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,154
ไอพี ของคุณ
54.84.236.168
-:- ขอความร่วมแจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับการบริการ ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่นาวาง 
-:- การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ฝาง-แม่อาย ครั้งที่ 1 
-:- ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 
-:- เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง 
-:- เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน
มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่พ่อแม่พี่น้องตำบลแม่นาวาง
ร่วมงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตรการทำขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ อสม.ห่วงใยป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หย่อมบ้านห้วยส้าน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 7 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หย่อมบ้านห้วยเหี๊ยะ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 4 บ้านเทพมงคล 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 10 บ้านห้วยม่วง 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก 
-:- จัดจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร