องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
-:- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงใน สายทางห้วยม่วงนอกถึงห้วยม่วงใน (เลียบอ่าง) 
-:- นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
-:- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
-:- ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการชุมชนบ้านหนองขี้นกยางร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 30 เมษายน 2565 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 5/2565
ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านฮ่างต่ำ ซ.8 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านคายนอก 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.15 บ้านคายนอกพัฒนา ถนนเกษตร 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านเทพมงคล ซ.1 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านเทพมงคล ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.5 หย่อมบ้านห้วยม่วงใน 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านฮ่องห้าหลวง ซ.เกษตร 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ม.10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา ซ6/4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านห้วยม่วง ซ.8 แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

บทความเกี่ยวกับคำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน