องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
ลำดับรายการวันที่
1เทคนิคการจัดทำแผนและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด8 ก.ย. 2565
2 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 เม.ย. 2564
3หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256320 เม.ย. 2564
4หลักการปฏิบัติราชการเบื้องต้นที่ควรรู้20 ก.ค. 2563
5หลักวินัย/ละเมิดที่ควรรู้20 ก.ค. 2563
6ประมวลหลักการปฏิบัติราชการสำหรับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น17 ก.ค. 2563
7คู่มือสมรรถนะหลัก1 ก.ค. 2563
8คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน1 ก.ค. 2563
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ1 ก.ค. 2563
10แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
11แบบประเมินแบบใหม่ ประเภทวิชาการ ทั่วไป1 ก.ค. 2563
12คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร1 ก.ค. 2563
13คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)1 ก.ค. 2563
14พจนานุกรมสมรรถนะ1 ก.ค. 2563
15คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ18 ธ.ค. 2562
16คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 พ.ย. 2561
17คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 ต.ค. 2561
18คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์12 ต.ค. 2559

1