องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศนโยบายบริาหรทรัพยากรบุคคล พ.ศ.256518 เม.ย. 2565
2รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 เม.ย. 2565
3นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-256620 เม.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล6420 เม.ย. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 256420 เม.ย. 2564
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง เรื่อง กําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสาย ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓20 เม.ย. 2564
7ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-256620 เม.ย. 2564
8รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
9ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ1 พ.ค. 2563
10ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนังส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ปี 2563 ครั้งที่ 2 1 เม.ย. 2563
11นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี1 ต.ค. 2562
12ประกาศ อบต.แม่นาวาง เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2562
13ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2562
14รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (๒๕๒๑-๒๕๒๓)23 ก.ย. 2562
15การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563)1 ต.ค. 2560
16หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) 1 ต.ค. 2560

1