องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
170
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
ลำดับรายการวันที่
1การประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)28 ก.พ. 2565
2การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น24 ธ.ค. 2564
3การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 ธ.ค. 2564
4การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25705 เม.ย. 2564
5การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256413 พ.ย. 2563
6การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ย. 2563
7รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม ปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
8ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่นาวาง ประจำปี 256328 ก.ย. 2563
9ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ ตำบลแม่นาวาง ปีงบประมาณ 256329 ส.ค. 2563
10ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256319 มิ.ย. 2563
11ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256318 มิ.ย. 2563
12ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2/25635 ก.พ. 2563
13การบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการร้อยใจรักษ์)27 ธ.ค. 2562
14ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่นาวาง20 ก.ย. 2562
15ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
16ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
17โครงการอบรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง17 พ.ค. 2562
18โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์29 มี.ค. 2562
19โครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง12 มี.ค. 2562
20ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง24 ม.ค. 2562

1 2   >>  >|