องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
1
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 9/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 9/2565 เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงาน และตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
22 กันยายน 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 9/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 9/2565 เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงาน และตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
 
20 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในพื้นที่ร่วมกัน

14 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า วันที่ 27 - 28  สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
27 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ อาคารแพลนโรงเรียนชุมชนบ้านคาย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
27 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง จัดโครงการสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
24 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อการรักษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อการรักษา วันที่ 21 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

 

21 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนบ้านหว้นคอกหมู ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
21 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นาวางน้อย จัดโครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคารแพลน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
21 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองขี้นกยาง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย วันที่ 21 สิงหาคม 2565  ณ อาคารรักสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
21 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณืและพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย วันที่ 20 สิงหาคม 2565  ณ อาคารรักสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนเด็กวัยใสรู้ภัยเท่าทันสื่อโซเซียล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 บ้านแม่สลัก จัดโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนเด็กวัยใสรู้ภัยเท่าทันสื่อโซเซียล วันที่ 20 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 บ้านแม่สลัก ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมกำันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 19 สิงหาคม 2565  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณืและพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณืและพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัย วันที่ 19 สิงหาคม 2565  ณ อาคารรักสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)