องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57นายกมล อินต๊ะลอ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง


นายผล ตั๋นวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง


นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง


นายภานุพงศ์ กุมาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 1


นายพิสันต์ เจนแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 3


นายมตรี เทพวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 4


นายปรเมศวร์ จะก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 5


นายดุสิต ลัภย์โภคาสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 6


นายดะวิ จะที
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 7


นายประสิทธิ์ โชคสร้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 9


นายวีระวัฒน์ บุญอินถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 10


นายจักกฤษ จะบ่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 11


นายสอน ต่อมแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 12


นางมาลีแอ๊ด ลิโป้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 13


นางอรพินท์ คู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 14


ว่าที่ร้อยตรีชเนรินทร์ อินทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 15


นางเสาวลักษณ์ ทรายคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 16


นางวิภาดา อาภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 17