องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
1
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 20, 23, 27 ตุลาคม,3 และ 10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
1.รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565
2.พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566

03 พฤศจิกายน 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2

1.รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด ประจำปี พ.ศ.2565

2.รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ี 29 สิงหาคม 2565

3.ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง

02 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านคายใน และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู (หย่อมบ้านแม่เมืองน้อยใน),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านคายใน และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู (หย่อมบ้านแม่เมืองน้อยใน) ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 25, 28 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 11, 14, 18,25 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2565
01 พฤศจิกายน 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 4,7,12,19 และ 26 ตุลาคม 2565
26 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู (หย่อมบ้านแม่เมืองน้อยใน),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู (หย่อมบ้านแม่เมืองน้อยใน) ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 17, 19, และ 23 ตุลาคม 2565
23 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู (หย่อมบ้านห้วยป่ากล้วย),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู (หย่อมบ้านห้วยป่ากล้วย) ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 9, 12, และ 16 ตุลาคม 2565
16 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 15, 18, 23, 30 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2565
07 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 30 กันยายน, 3 และ 7 ตุลาคม 2565
07 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 29 กันยายน, 2 และ 6 ตุาลาคม 2565
06 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 26, 28 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2565
02 ตุลาคม 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 19, 21 และ 25 กันยายน 2565
25 กันยายน 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 2, 5,9, 16 และ 23 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565

ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู (สวนส้มเฮียวิทย์),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ระบาด ที่มีการพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู (สวนส้มเฮียวิทย์) ตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 13, 16 และ 20 กันยายน 2565
20 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (401 รายการ)