องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
นายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษานายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางกรรณิการ์ จันทร์ตา
ครูนางสาวนฤมน ปันเป็ง
ครูว่าง
ครู


ว่าง
ครูนางราตรี สิทธิเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายธิติพันธ์ อ่อนละมูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการนางสาวจรรยา อินมาใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวสุชานันท์ โสวณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาววรางคณา เสนแก้ว
ผู้ช่วยโภชนาการนางสาวสุริสา ลวดคำ
คนงานทั่วไป


นายนพรัตน์ จางวัน
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุสรณ์ ธนาชัยกุล
คนงานทั่วไป


นางสาวพรทิวา พุทธกาล
ผู้ดูแลเด็กนางสุพัตรา ขัติยะ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพิมพ์ใจ พลับพลาทอง
ผู้ดูแลเด็กนางสาววรภร อินทนนท์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิระกาญจน์ ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุทธิดาพร วรรณกุลเกียรติ์
ผู้ดูแลเด็กนางกรณิการ์ แก้วปั๋น
ผู้ดูแลเด็กนางจันทร์จิรา สิทธิโอด
ผู้ดูแลเด็กนางณัฐนันท์ นามรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางนงนุช สันใจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวิตรี คำมอญ
ผู้ดูแลเด็กนางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า
ผู้ดูแลเด็กนางนัยนา จะแส
ผู้ดูแลเด็กนางกมลชนก ใจบรรหาญ
ผู้ดูแลเด็กนางวยุณี เรือนฟู
ผู้ดูแลเด็กนางศรีไพร สามจ้อย
ผู้ดูแลเด็กนางสาวหนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางกัณฐิกา ปัญญา
ผู้ดูแลเด็กนางสาวรักษา กิติทรัพย์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวชนิศา ไอ่จ๋า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวอริศรา คำใบ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวปวีณา ประหว่า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวอภิสรา ใจทรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิริภัคลัญชญ์ หยี่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก