องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
นายจรัล สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอัมรา ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินนายสงกรานต์ เงินคำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวชีวรรณ วงค์สา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวสายฝน เขื่อนวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายสุชานนท์ สิ่งส่า
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวธัญญาภรณ์ สิรนันท์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายเทอดพิทักษ์ ธรรมจักร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานนางสุกัญญา มาใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวจิตราภรณ์ ปวนใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวภักดิ์ชญา กันสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาววิภาวัลย์ อุ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวชญาภา แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจารุณี แก้วมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวปิยธิดา กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ