องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
1
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เชื่อม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 ซอย 1 ถึงท่อลอดเหลี่ยม คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เชื่อม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 ซอย 1 ถึงท่อลอดเหลี่ยม คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.ผ่าน QR Code องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

17 ตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

17 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

พร้อมประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชน ประกอบด้วย

-แผ่นพับแนะนำภาษีป้าย

-แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์

05 ตุลาคม 2565

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

03 ตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักปลัด พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิเคราะก์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักปลัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิเคราะก์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
26 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  รายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

01 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

23 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ทางไปพื้นที่การเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
05 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หย่อมบ้านห้วยป่ากล้วย บริเวณบ้านนายวัฒนา  แสนคำป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
04 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หย่อมบ้านห้วยหวาย บริเวณทางไปสำนักสงฆ์ห้วยหวาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
03 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หย่อมบ้านห้วยหวาย บริเวณบ้านนายจันทร์ติ๊บ  นาหลู่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
03 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (208 รายการ)