องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-473000   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
98
เดือนที่แล้ว
198
ปีนี้
98
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
1,356
ไอพี ของคุณ
107.21.16.70


อบต.แม่นาวาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

11 มกราคม 2562

วันที่ 10  มกราคม  2562  สภาอบต.แม่นาวาง ได้ประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ ครั้งที่  1 / 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ 

11 มกราคม 2562

 ปลัดอบต.แม่นาวาง  เจ้าหน้าที่่ อบต. ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลาหู่ (กินวอ) ประจำปี 2562 พร้อมสวัสดีปีใหม่ท่านกำนันตำบลแม่นาวาง  และประธานสภา อบต.แม่นาวาง 

11 มกราคม 2562

กำนันตำบลแม่นาวาง  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. ร่วมประชุมคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอต่อโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุม อบต. แม่นาวาง

11 มกราคม 2562

อบต.แม่นาวาง ต้อนรับคณะผู้บริหาร ประธานสภา เจ้าหน้าที่ อบต.ดอยลาง ในโอกาศเดินทางมาส่งนางสาวปฏษฏางค์  ไอศุริยฉัตร ปลัด อบต. ดอยลาง ในโอกาสโอน(ย้าย) มารับตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่นาวาง ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 2  มกราคม  2562 

08 มกราคม 2562

อบต.แม่นาวาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของอบต.แม่นาวาง จาก อบต. แม่กรณ์  จังหวัดเชียงราย

19 ธันวาคม 2561

อบต.แม่นาวาง นำโดยนายนพดล  สิทธิเดช   ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แม่นาวาง พร้อมโดยนายจันทร์  เขื่อนแก้ว  ประธานสภา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ อบต. แม่นาวาง  จากเทศตำบลบางเลน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 19  ธ้นวาคม  2561 

19 ธันวาคม 2561

อบต.แม่นาวางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่นาวาง จำนวน 8  โรงเรียน ระหว่างวันที่  11  -  18  ธันวาคม  2561 

19 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง นำโดยนางสาวรัชนก  ชัยพุทธิกุล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง พร้อมด้วยนายจันทร์ เขื่อนแก้ว ประธานสภา อบต. แม่นาวาง  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ้ ของเทศบาลตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2561

19 ธันวาคม 2561

โครงการลดการใช้ยาในสถานที่ทำงาน ในวันที่่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จุดประสงค์ของงาน

1. เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง ในการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม มีมาตรฐาน และตามที่แพทย์สั่ง
2. เพื่อได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเอง แนะนำการใช้ยาแก่คนในครอบครัว และคนในชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแม่นาวาง
3. เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย จากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และการทานยาเกินขนาด

24 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่พ่อแม่พี่น้องตำบลแม่นาวาง
ขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและศาลเจ้าฝางมา ณ โอกาสนี้

17 พฤศจิกายน 2561

ร่วมงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย

 
23 ตุลาคม 2561

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย

16 ตุลาคม 2561

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ร่วมแจกถังขยะในหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561

17 กันยายน 2561

โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเทพมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

08 สิงหาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)