องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
534
เดือนที่แล้ว
597
ปีนี้
2,561
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
3,819
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


18 พฤษภาคม 2562

18 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม โครงการจ้างนักเรียก นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  รุ่นที่ 3

26 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (รุ่นที่2)

19 เมษายน 2562

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลแม่นาวาง บริเวณชายหาดวัดพระธาตุสบฝาง   หมู่ที่  14  บ้านแม่เมืองน้อย   ตำบลแม่นาวาง  เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

11 เมษายน 2562

องค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง เข้าร่วมดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร กับทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย และหน่วยงาน รพสต. ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้ และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ร้านอาหารบริเวณหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  35  ซุ้ม 

10 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอาหารปลอดภัย วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุสบฝาง  เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่วยอาหารบริเวณลาดทรายหาดวัดพระธาตุสบฝาง จำนวน   35  ซุ้ม  ระหว่างวันที่  8  -  18   เมษายน  2562  ได้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ อันจะทำให้ผู้บริโภคได้เกิดความเชื่อมั่นจากการบริโภคอาหารต่าง  ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

05 เมษายน 2562

กิจกรรมทโครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่1)

01 เมษายน 2562

โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคายนอกพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคายนอก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

27 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่่ 26 - 29  มีนาคม  2562  รวมทั้งสิ้น  17  หมู่บ้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  450 คน 

26 มีนาคม 2562

โครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคายใน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

26 มีนาคม 2562

กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day  ประจำปีงบประมาณ 2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่   25 มีนาคม 2562

25 มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 6/2562

20 มีนาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด  จัดโครงการรณรงค์งดการเผาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่  " 61 วัน ไม่เผาชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟฟ่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี"  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด

04 มีนาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)