องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,639
เดือนที่แล้ว
2,026
ปีนี้
18,519
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
30,746
ไอพี ของคุณ
34.200.252.156


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระธาตุสบฝาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โดยจัดกิจกรรมการทำดอกไม้กระดาษ

11 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ วัดเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาวาง 

08 กันยายน 2563

โครงการอบรมการเลี้ยงไก่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการอบรมการเลี้ยงไก่ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านคายนอก ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

28 สิงหาคม 2563

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดให้ความวิธีการทำตุงไส้หมูหรือตุงพญายอ

26 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 4 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 4 ดำเนินจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

24 สิงหาคม 2563

โครงการรู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ดำเนินจัดโครงการรู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

23 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในเด็กวัยเรียน โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในเด็กวัยเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพในระดับครัวเรือนด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพในระดับครัวเรือนด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

20 สิงหาคม 2563

โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

20 สิงหาคม 2563

โครงการประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสุนนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนิการจัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

20 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไล่ยุง ลดการใช้สารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มสตรีตำบลแม่นาวาง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กลุ่มสตรีตำบลแม่นาวาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใชสมุนไพรไล่ยุงลดการใช้สารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

15 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมการเพาะเห็ด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
12 สิงหาคม 2563

โครงการอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ดำเนินจัดโครงการอดเปรื้ยว ไว้กินหวาน วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

12 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

12 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (170 รายการ)