องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
946
เดือนที่แล้ว
1,256
ปีนี้
946
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
13,173
ไอพี ของคุณ
3.214.184.250


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางร่วมกับวงรำวงย้อนยุกต์แม่บ้านหมู่ที่ 4  บ้านฮ่องต่ำ ตำบลแม่นาวาง  เป็นตัวแทนอำเภอแม่อาย เข้าร่วมประกวดรำวงประยุกต์ "แม่บ้านท้องถิ่นท้องที่" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563  ณ เวทีสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 9  มกราคม 2563  และรอบชิงชนะเลิศ วันที่  11 มกราคม 2563  โดยทีมของอำเภอแม่อายได้ใช้ชื่อประกวดในครั้้งนี้ว่า  ทีม เหนือเวียงพิงค์  โดยได้เข้ารอบ 14 ทีมสุดท้าย  จากจำนวนทีมทั้งหมด 27 ทีม ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

20 มกราคม 2563

กองการศึกษา ฯ  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ประจำปี 2563  ณ  บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โดยมีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางเข้าร่วมจำนวน 13  ศูนย์ เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2563  เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการเด้านต่าง ๆ ของเด็ก 

11 มกราคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยตั้งจุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางระหว่างวันที่  27 ธันวาคม  2562  ถึง 2  มกราคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาวาง  อปพร.  จิตอาสา  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกวัน เพื่้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

03 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  วันที่  12  ธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุมหมู่ที่ 4  บ้านฮ่างต่ำ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่ ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.แม่นาวาง  ประชาชนทุกหมูในตำบลแม่นาวาง เข้าร่วมพิธี

12 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เข้าพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9  ณ  ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่อาย  วันที่  5 ธันวาคม  2562  ประจำปี 2562 

05 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ครั้งที่้ 2 / 2563  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 

02 ธันวาคม 2562

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ประธานสภา  สมาชิกสภา อบต.  ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ท่านพระครูชัยมังคลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (ฮ่องต่ำ)  เจ้าคณะตำบลแม่นาวางชั้นเอก  เลื่อนชั้นเป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 

29 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562 เพื่อพิจารณา

1.พิจารณาการโอน ครุภัณฑ์ของสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลแม่นาวางเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

2.กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

26 พฤศจิกายน 2562

อบต.แม่นาวางประชุมคณะกรรมการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลแม่นาวาง 

25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ได้มีการจัดโครงการจัดแผนสุขภาพชุมชนและเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพืืนที่ตำบลแม่นาวาง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน

08 พฤศจิกายน 2562

23 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางร่วมกับอำเภอแม่อายจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเด่นชัย  หมู่ที่ 9  ตำบลแม่นาวาง 

23 ตุลาคม 2562

ข้าราชการ  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง อบต.แม่นาวาง ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่อาย 

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรม Big cleaning  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ 2562   26 กันยายน 2562

26 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม โครงการเชิดชูเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  2562

ผู้ได้รับรางวันเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

1.นางสาวสายฝน  เขื่อนวิเศษ  รางวัลดีเด่น ผู้มีอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

2.นางสาวอัมรา   ปัญญาวงค์   รางวัลดีเด่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

3.นางศรีไพร    สามจ้อย       รางวันดีเด่น ผู้มีอัธยาศัย และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

4. นายพิทักษ์  ยะป่า          รางวันดีเด่น ด้านความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

และผู้ได้รับรางวันประชาชนดีเด่น

5.นางสอน   ท้องเปี้ย  ประชาชน หมู่ที่ 5  บ้านฮ่องห้าหลวง  ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

26 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (102 รายการ)