องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
1
โครงการชุมชนบ้านหนองขี้นกยางร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

อาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองขี้นกยาง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดทำโครงการชุมชนบ้านหนองขี้นกยางร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขี้นกยาง 

1.เพื่ออบรมให้ข้อมูลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

2.เพื่ออบรมให้ข้อมูลเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

3.เพื่ออบรมให้ข้อมูลเรื่องการดำรงตนอยู่อย่างไรท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

06 พฤษภาคม 2565

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 30 เมษายน 2565 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย ช่วยเหลือการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 30 เมษายน 2565 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย
30 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 5/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 29 เมษายน  2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

29 เมษายน 2565

ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่นาวางจัดกิจกรรมดำหัวคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางและตัวแทนผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2565

12 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน  โดยการจัดสสอนผู้สูงทำตุงให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง

07 เมษายน 2565

รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565

04 เมษายน 2565

โครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด  (Big Cleaning Day),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

24 มีนาคม 2565

ผู้บริหารและพนักงานร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเกษม นันทนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต พร้อมมอบนโยบายแก่บุคคลกรในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ในการนี้นายเกษม นันทนัด นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ระบุว่า กิจกรรมนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ พัฒนา ส่งเสริมให้ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลแม่นาวาง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป

24 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่  23 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14และหมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาวาง

23 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่  22 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10  และหมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาวาง

22 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่  21 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่ที่ 1, และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาวาง

21 มีนาคม 2565

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่  17 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาวาง

17 มีนาคม 2565

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย ช่วยเหลือการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย
17 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่  15 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาวาง
15 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (298 รายการ)