องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,052
เดือนที่แล้ว
1,956
ปีนี้
8,590
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
41,381
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
โครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/64,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/64

เพื่อพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 4 ราย

25 มีนาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย            จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี              กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงวัยมีสุข จัดทำโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงวัยมีสุข วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 มีนาคม 2564

โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การเก็บรักษาวัคซีน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการกรอกเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

12 มีนาคม 2564

โครงการอบรมการเลี้ยงไก่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการอบรมการเลี้ยงไก่ วันที่ 11 มีนาคม 2564

ณ. บ้านห้วยจันสี หมู่ 13 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

11 มีนาคม 2564

โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ 

09 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี 2564

วันที่ 5  มีนาคม  2564

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

05 มีนาคม 2564

โครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

วันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

03 มีนาคม 2564

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว หมู่ที่ 3 เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองขี้นกยาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว หมู่ที่ 3 เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้​แก่ประชาชนในการป้งกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้​แก่ประชาชนในการป้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/64,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/64

เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าของหน่วยจัดการต้นน้ำโล๊ะป่าไคร้  

เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก

เพื่อพิจารณาเห็นชอบชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าของที่พักสงฆ์บ้านห้วยม่วงนอก หมู่ที่ 5

และเพื่อพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รถบรรทุกขยะ)

22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่นาวาง

16 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 3/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ครั้งที่ 3/2564

28 มกราคม 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/64,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/64 เพื่อพิจารณาการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพื่่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาโอนและเปลียนแปลงงยประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณาเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าของที่พักสงฆ์บ้านห้วยม่วงนอก หมู่ที่ 5

25 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (186 รายการ)