องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
2,586
ปีนี้
21,681
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 บ้านแม่สลัก และ ม.7 บ้านห้วยคอกหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแม่สลัก และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มาร่วมให้บริการ
13 ตุลาคม 2564

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย ช่วยเหลือการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย
05 ตุลาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาร่วมให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน

30 กันยายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 บ้านคายใน วันที่ 28 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 บ้านคายใน วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาร่วมให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
28 กันยายน 2564

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย ช่วยเหลือการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย

27 กันยายน 2564

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอแม่อาย ประจำจุดที่ 6 บริการฉีดวัคซีน และประจำจุดที่ 8 บริการลงทะเบียนหมอพร้อม วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารเลิศขจรสุข โรงพยาบาลแม่อาย

13 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีได้กักตัวหรือสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 8 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีได้กักตัวหรือสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 8 กันยายน 2564 

08 กันยายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 4 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 4 กันยายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาร่วมให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน

04 กันยายน 2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 กันยายน 2564

ณ.หย่อมบ้านห้วยเฮียะ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

02 กันยายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 2 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 2  กันยายน  2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาร่วมให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน

02 กันยายน 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แปรญัตติ/ลงมติ)

27 สิงหาคม 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

26 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รับหลักการ)

และเพื่่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 สิงหาคม 2564

จิตอาสาพระราชทานตำบลแม่นาวาง ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

จิตอาสาพระราชทานตำบลแม่นาวาง ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะให้กับประชาชนในพื้นที่

20 สิงหาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 14 สิงหาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาร่วมให้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน

14 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (239 รายการ)