องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
207
เดือนที่แล้ว
2,034
ปีนี้
19,121
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
31,348
ไอพี ของคุณ
3.238.184.78


โครงการ เชิดชูเกียรติ ปี2562

ภาพกิจกรรม โครงการเชิดชูเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  2562

ผู้ได้รับรางวันเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

1.นางสาวสายฝน  เขื่อนวิเศษ  รางวัลดีเด่น ผู้มีอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

2.นางสาวอัมรา   ปัญญาวงค์   รางวัลดีเด่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

3.นางศรีไพร    สามจ้อย       รางวันดีเด่น ผู้มีอัธยาศัย และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

4. นายพิทักษ์  ยะป่า          รางวันดีเด่น ด้านความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

และผู้ได้รับรางวันประชาชนดีเด่น

5.นางสอน   ท้องเปี้ย  ประชาชน หมู่ที่ 5  บ้านฮ่องห้าหลวง  ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม


 
26 กันยายน 2562