องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
562
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,383
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,610
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติม

2. พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์

3. พิจารณาเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำแม่ฝาง เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

4. พิจารณาจอต่ออายุใบอนุญาติดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน จำนวน 4 ราย


 
25 มิถุนายน 2563