องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
534
เดือนที่แล้ว
597
ปีนี้
2,561
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
3,819
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


ประชุมสภาอบต.แม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมสภาอบต.แม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้

1.พิจารณาเห็นชอบขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามพรบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (กรณีครบวาระ)


 
15 กุมภาพันธ์ 2562