องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
3,914
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
16,141
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230นายจันทร์ เขื่อนแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

นายพิสันต์ เจนแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
นายชัยณรงค์ อินต๊ะลอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง


นายภานุพงษ์ กุมาร
ส.อบต. หมู่ 1


นายอัครเดช พรมแสน
ส.อบต. หมู่ 1


นายชัยณรงค์ อินต๊ะลอ
ส.อบต. หมู่ 2


นายสมบัติ มูลเฟือง
ส.อบต. หมู่ 2


นายดวงแสง ใจกาวงค์
ส.อบต. หมู่ 3


นายพิสันต์ เจนแสง
ส.อบต. หมู่ 3


นายจันทร์ เขื่อนแก้ว
ส.อบต. หมู่ 4


นายมนตรี เทพวงค์
ส.อบต. หมู่ 4


นายเจริญชัย จะสอ
ส.อบต. หมู่ 5


นายสุวิทย์ แต๋นะ
ส.อบต. หมู่ 5


นายบุญรอด นามา
ส.อบต. หมู่ 6


นายแสงชัย จะลอ
ส.อบต. หมู่ 6


นายบุญธรรม ลาวอือ
ส.อบต. หมู่ 7


นายร่องฟ้า จะโจ
ส.อบต. หมู่ 7


นายผล ตั๋นวงค์
ส.อบต. หมู่ 8


นายสมบูรณ์ ผัดศรี
ส.อบต. หมู่ 8


นายมนตรี หล้าหมด
ส.อบต. หมู่ 9


นายสุพจน์ วงค์ตระกูลแก้ว
ส.อบต. หมู่ 9


นางจันทร์สาย ธิมา
ส.อบต. หมู่ 10


นายวีระวัฒน์ บุญอินถา
ส.อบต. หมู่ 10


นายพล ใจบรรหาร
ส.อบต. หมู่ 11


นายวัฒนา แสนคำปา
ส.อบต. หมู่ 11


นายเนตร อินต๊ะ
ส.อบต. หมู่ 12


นายสมบัติ จะทอ
ส.อบต. หมู่ 13


นายอภิสร จะคา
ส.อบต. หมู่ 13


นายสุนันท์ พะทิ
ส.อบต. หมู่ 14


นายศักดิ์สิทธิ์ กำแพงทิพย์
ส.อบต. หมู่ 15


นายสนิท ทิหวา
ส.อบต. หมู่ 15


นายแดง สุธรรม
ส.อบต. หมู่ 16


นายยุทธพงศ์ มณีโสภณ
ส.อบต. หมู่ 16


นางจารุณี เมืองวิลัย
ส.อบต. หมู่ 17


นายอุทัย ดวงน้อย
ส.อบต. หมู่ 17