องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,052
เดือนที่แล้ว
1,956
ปีนี้
8,590
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
41,381
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184นายจันทร์ เขื่อนแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

นายพิสันต์ เจนแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
นายชัยณรงค์ อินต๊ะลอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง


นายภานุพงษ์ กุมาร
ส.อบต. หมู่ 1


นายอัครเดช พรมแสน
ส.อบต. หมู่ 1


นายชัยณรงค์ อินต๊ะลอ
ส.อบต. หมู่ 2


นายสมบัติ มูลเฟือง
ส.อบต. หมู่ 2


นายดวงแสง ใจกาวงค์
ส.อบต. หมู่ 3


นายพิสันต์ เจนแสง
ส.อบต. หมู่ 3


นายจันทร์ เขื่อนแก้ว
ส.อบต. หมู่ 4


นายมนตรี เทพวงค์
ส.อบต. หมู่ 4


นายเจริญชัย จะสอ
ส.อบต. หมู่ 5


นายสุวิทย์ แต๋นะ
ส.อบต. หมู่ 5


นายบุญรอด นามา
ส.อบต. หมู่ 6


นายแสงชัย จะลอ
ส.อบต. หมู่ 6


นายบุญธรรม ลาวอือ
ส.อบต. หมู่ 7


นายร่องฟ้า จะโจ
ส.อบต. หมู่ 7


นายผล ตั๋นวงค์
ส.อบต. หมู่ 8


นายสมบูรณ์ ผัดศรี
ส.อบต. หมู่ 8


นายมนตรี หล้าหมด
ส.อบต. หมู่ 9


นายสุพจน์ วงค์ตระกูลแก้ว
ส.อบต. หมู่ 9


นางจันทร์สาย ธิมา
ส.อบต. หมู่ 10


นายวีระวัฒน์ บุญอินถา
ส.อบต. หมู่ 10


นายพล ใจบรรหาร
ส.อบต. หมู่ 11


นายวัฒนา แสนคำปา
ส.อบต. หมู่ 11


นายเนตร อินต๊ะ
ส.อบต. หมู่ 12


นายสมบัติ จะทอ
ส.อบต. หมู่ 13


ว่าง
ส.อบต. หมู่ 13


นายสุนันท์ พะทิ
ส.อบต. หมู่ 14


นายศักดิ์สิทธิ์ กำแพงทิพย์
ส.อบต. หมู่ 15


นายสนิท ทิหวา
ส.อบต. หมู่ 15


นายแดง สุธรรม
ส.อบต. หมู่ 16


นายยุทธพงศ์ มณีโสภณ
ส.อบต. หมู่ 16


นางจารุณี เมืองวิลัย
ส.อบต. หมู่ 17


นายอุทัย ดวงน้อย
ส.อบต. หมู่ 17