องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
562
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,383
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,610
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 ต.ค. 2562
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ30 ต.ค. 2562
3การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 30 ต.ค. 2562
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน30 ต.ค. 2562
5การรับชำระภาษีป้าย30 ต.ค. 2562
6การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 30 ต.ค. 2562
7การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา30 ต.ค. 2562
8การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 30 ต.ค. 2562
9การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 30 ต.ค. 2562
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 30 ต.ค. 2562
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 30 ต.ค. 2562
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 30 ต.ค. 2562
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 30 ต.ค. 2562
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 30 ต.ค. 2562
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 30 ต.ค. 2562
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 ต.ค. 2562
17การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 30 ต.ค. 2562
18การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) 30 ต.ค. 2562
19การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด30 ต.ค. 2562
20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 30 ต.ค. 2562

123  >> >|