องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,278
เดือนที่แล้ว
2,154
ปีนี้
6,860
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
39,651
ไอพี ของคุณ
3.235.41.241
ลำดับรายการวันที่
1กองช่าง - คู่มือการให้บริการประชาชน17 ก.ค. 2563
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 ต.ค. 2562
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ30 ต.ค. 2562
4การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 30 ต.ค. 2562
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน30 ต.ค. 2562
6การรับชำระภาษีป้าย30 ต.ค. 2562
7การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 30 ต.ค. 2562
8การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา30 ต.ค. 2562
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 30 ต.ค. 2562
10การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 30 ต.ค. 2562
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 30 ต.ค. 2562
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 30 ต.ค. 2562
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 30 ต.ค. 2562
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 30 ต.ค. 2562
15การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 30 ต.ค. 2562
16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 30 ต.ค. 2562
17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 ต.ค. 2562
18การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 30 ต.ค. 2562
19การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) 30 ต.ค. 2562
20การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด30 ต.ค. 2562

123  >> >|