องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
2,586
ปีนี้
21,681
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
ลำดับรายการวันที่
1จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรืออกกำลังกาย10 พ.ย. 2563
2จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี5 พ.ย. 2563
3จำนวนกิจกรรมหลัก เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 ต.ค. 2563
4การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น19 ต.ค. 2563
5จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 56 ส.ค. 2563
6จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 42 มิ.ย. 2563
7จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 37 เม.ย. 2563
8จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 28 ม.ค. 2563
9จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 125 ธ.ค. 2562
10กฏหมายแก่ประชาชน ชุด ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน25 พ.ย. 2562
113 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3 ก.ค. 2562
12จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 625 มิ.ย. 2562
13เผยแพร่บทความเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 256225 มิ.ย. 2562
14จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 52 พ.ค. 2562
15บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 6/2562 - 10/2562)4 เม.ย. 2562
16บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 1/2562 - 5/2562)12 มี.ค. 2562
17จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 45 มี.ค. 2562
18ประชาสัมพันธ์การจอดรถภายในอำเภอแม่อาย ของสถานีตำรวจภูธรแม่อาย4 มี.ค. 2562
19จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 34 ก.พ. 2562
20แผ่นพับประชาสัมพันธ์กฏหมายทางหลวง1 ก.พ. 2562

12  >> >|