องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,336
เดือนที่แล้ว
2,154
ปีนี้
6,918
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
39,709
ไอพี ของคุณ
3.235.41.241
ลำดับรายการวันที่
1แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ12 ก.พ. 2563
2แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12 ก.พ. 2563
3แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1)12 มิ.ย. 2562
4ใบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ31 ม.ค. 2562
5ใบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ31 ม.ค. 2562
6ใบคำขอต่อใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร31 ม.ค. 2562
7ใบคำขอยกเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ31 ม.ค. 2562
8แบบคำขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง16 พ.ย. 2561
9แผนที่16 พ.ย. 2561
10ใบคำร้องทั่วไป16 พ.ย. 2561
11ใบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า16 พ.ย. 2561
12แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์16 พ.ย. 2561

1