องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
1,372
ปีนี้
4,100
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
16,327
ไอพี ของคุณ
3.226.243.36
ลำดับรายการวันที่
1การเกษียณหนังสือราชการ20 พ.ย. 2562
2กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250920 พ.ย. 2562
3ประกาศวินัย-25453 ก.ค. 2562
4บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์29 มี.ค. 2562
5แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ30 ม.ค. 2562
6คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น20 ธ.ค. 2561
7การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ-ฉบับที่-5-พ.ศ.256128 พ.ย. 2561
8หลักเกณฑ์เลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไป24 ก.ย. 2561
9การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน8 ส.ค. 2561
10คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ25 เม.ย. 2561
11เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กับระบบแท่ง20 ธ.ค. 2560
12สารบัญ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล11 ต.ค. 2560
13คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี24 พ.ย. 2559
14คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ5 พ.ค. 2559
15คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์27 ส.ค. 2558
16คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ8 ก.ค. 2558

1