องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
621
เดือนที่แล้ว
1,272
ปีนี้
6,748
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
8,006
ไอพี ของคุณ
3.227.233.55
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศวินัย-25453 ก.ค. 2562
2บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์29 มี.ค. 2562
3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ30 ม.ค. 2562
4คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น20 ธ.ค. 2561
5การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ-ฉบับที่-5-พ.ศ.256128 พ.ย. 2561
6หลักเกณฑ์เลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไป24 ก.ย. 2561
7การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน8 ส.ค. 2561
8คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ25 เม.ย. 2561
9เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กับระบบแท่ง20 ธ.ค. 2560
10สารบัญ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล11 ต.ค. 2560
11คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี24 พ.ย. 2559
12คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ5 พ.ค. 2559
13คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์27 ส.ค. 2558
14คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ8 ก.ค. 2558

1