องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
534
เดือนที่แล้ว
597
ปีนี้
2,561
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
3,819
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
ลำดับรายการวันที่
1สารบัญ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล17 พ.ย. 2561
2บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์17 พ.ย. 2561
3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ17 พ.ย. 2561
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ17 พ.ย. 2561
5คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี17 พ.ย. 2561
6คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น17 พ.ย. 2561
7การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน17 พ.ย. 2561
8คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ5 พ.ค. 2559
9คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์1 ส.ค. 2556
10คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ1 ก.ค. 2552

1