องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
97
เดือนที่แล้ว
3,943
ปีนี้
19,386
ปีที่แล้ว
35,031
ทั้งหมด
115,225
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172
-:- ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับภาคประชาชน 
-:- เตือน!!! แอบอ้างรูปผู้อื่นสร้างช่องทางสื่อสารปลอมเจอโทษหนัก 
-:- มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคม ร่วมกับ ปกครองอำเภอแม่อาย พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่อาย รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย สภ.แม่อาย 
-:- ปภ. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน..ครอบคลุมทุกด้าน 
-:- การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง 
-:- โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 
-:- ประกันสังคมเตือน!!! ผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อมิฉาชีพ หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ปลอม ภาพกิจกรรมโครงการอสม.รพ.สต.บ้านคาย ห่วยใยป้องกันภัยไข้เลือดออก
ภาพกิจกรรมโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีแสนสุข
ดำเนินการพ่นสารเคมีในพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก หมู่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่องประชาชนบ้านหนองปลอดภัยใส่ใจสุขภาพจิต
ภาพกิจกรรมโครงการโครงการอบรมเรื่องชุมชนจอเจริญห่วงใยใส่ใจสุขภาพจิต-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ซ.1  
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ซ.4 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.2 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.3 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซ.7 บริเวณบ้านนายสุบัน ขันคำ 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ แม่น้ำกก
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
พระธาตุสบฝาง
น้ำตกแม่เมืองน้อยใน
เส้นทางจักรชมแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแสงรุ้งตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

บทความเกี่ยวกับคำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน