องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,052
เดือนที่แล้ว
1,956
ปีนี้
8,590
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
41,381
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
ลำดับรายการวันที่
1การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25705 เม.ย. 2564
2การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256413 พ.ย. 2563
3การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ย. 2563
4ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256319 มิ.ย. 2563
5ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/256318 มิ.ย. 2563
6ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2/25635 ก.พ. 2563
7การบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการร้อยใจรักษ์)27 ธ.ค. 2562
8ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่นาวาง20 ก.ย. 2562
9ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
10ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)10 มิ.ย. 2562
11โครงการอบรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง17 พ.ค. 2562
12โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์29 มี.ค. 2562
13โครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง12 มี.ค. 2562
14ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง24 ม.ค. 2562
15ลานกีฬาและสนามกีฬา สำหรับประชาชน24 ม.ค. 2562
16ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง24 ม.ค. 2562

1