องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,552
เดือนที่แล้ว
1,723
ปีนี้
3,275
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
36,066
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ1 พ.ค. 2563
2ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนังส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ปี 2563 ครั้งที่ 2 1 เม.ย. 2563
3ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2562
4ประกาศ อบต.แม่นาวาง เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2562
5นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี1 ต.ค. 2562
6รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (๒๕๒๑-๒๕๒๓)23 ก.ย. 2562
7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) 1 ต.ค. 2560
8การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563)1 ต.ค. 2560

1