องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
2,586
ปีนี้
21,681
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
54,472
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
ลำดับรายการวันที่
1นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-256620 เม.ย. 2564
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล6420 เม.ย. 2564
3ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 256420 เม.ย. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง เรื่อง กําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสาย ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓20 เม.ย. 2564
5ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-256620 เม.ย. 2564
6รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633 พ.ย. 2563
7ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ1 พ.ค. 2563
8ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนังส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ปี 2563 ครั้งที่ 2 1 เม.ย. 2563
9นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี1 ต.ค. 2562
10ประกาศ อบต.แม่นาวาง เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฎิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2562
11ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2562
12รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (๒๕๒๑-๒๕๒๓)23 ก.ย. 2562
13การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563)1 ต.ค. 2560
14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) 1 ต.ค. 2560

1