องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
1,190
ปีนี้
9,395
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
10,653
ไอพี ของคุณ
35.173.234.140
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวประไพ โพธิ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายอภิเศก ดวงใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายณัฐพงค์ เทพทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวศิริรักษ์ คงธะรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการนางสาวสุจิตรา สังวาลย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางวันเพ็ญ พันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายธเนศ สุภาวดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายยุทธนา รักษาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางนิภาพร รัตนิมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวรัติกานต์ ไชยงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางนิชนันท์ มูลธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวนิลุบล กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัตนา ปัญญาโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุรชัย กันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายสุพัฒน์ เลาต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์นายธนิต สกุลเจริญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์นายปกป้อง คำภีระบุรี
พนักงานขับรถยนต์นายพิทักษ์ ยะป่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายพงษ์ฤทธิ์ กันทะ
คนสวนนายสมบัติ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายวัชรินทร์ ใจน้อย
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายสวัสดิ์ จินดามณี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นางสาวกรรณิการ์ พรมกาศ
คนงานทั่วไปนางสาวขวัญชนก ขัติยะ
คนงานทั่วไปนางอรวรรณ ก้อนแก้ว
คนงานทั่วไปนายสุรศักดิ์ มูลธง
คนงานทั่วไปนายจงรักษ์ จันต๊ะนิด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายธนภัทร อุดมธนาชัยสิน
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายวรรณชัย ปวนละเอียด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสงกรานต์ นามา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสาคร ธิมา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุรักษ์ กันแก้ว
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)


นายสุรเดช เหมยอ้าย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)