องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารCOVID-19

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
373
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,194
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,421
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวประไพ โพธิ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายอภิเศก ดวงใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายณัฐพงค์ เทพทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจิตรา สังวาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวศิริรักษ์ คงธะรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ(ว่าง)
นิติกร


นางวันเพ็ญ พันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายธเนศ สุภาวดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายยุทธนา รักษาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางนิภาพร รัตนิมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวรัติกานต์ ไชยงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางนิชนันท์ มูลธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวนิลุบล กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัตนา ปัญญาโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุรชัย กันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายสุพัฒน์ เลาต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์นายธนิต สกุลเจริญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์นายปกป้อง คำภีระบุรี
พนักงานขับรถยนต์นายพิทักษ์ ยะป่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายพงษ์ฤทธิ์ กันทะ
คนสวนนายสุรศักดิ์ มูลธง
คนสวนนายสมบัติ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายวัชรินทร์ ใจน้อย
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายสวัสดิ์ จินดามณี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นางสาวขวัญชนก ขัติยะ
คนงานทั่วไปนางอรวรรณ ก้อนแก้ว
คนงานทั่วไปนางสาวปรัชญารัตน์ ธิดา
คนงานทั่วไปนายรังสรรค์ คำหมี
คนงานทั่วไปนายวิชัย ขันแก้ว
คนงานทั่วไปนายอุเทน เรือนรักเรา
คนงานทั่วไปนายธนภัทร อุดมธนาชัยสิน
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายจงรักษ์ จันต๊ะนิด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายวรรณชัย ปวนละเอียด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสงกรานต์ นามา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสาคร ธิมา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุรักษ์ กันแก้ว
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสุรเดช เหมยอ้าย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุกูล ใจน้อย
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายสงกรานต์ ราชแก้ว
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายลิขิต ชวกิจ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายธนาธร อินถา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)