องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัดนายภูมิชัย ศิริปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวประไพ โพธิ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายอภิเศก ดวงใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายณัฐพงค์ เทพทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจิตรา สังวาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวศิริรักษ์ คงธะรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการนายคฑาพร แก้วปัญโญ
นิติกรชำนาญการนางวันเพ็ญ พันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายธเนศ สุภาวดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายยุทธนา รักษาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางนิภาพร รัตนิมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวรัติกานต์ ไชยงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางนิชนันท์ มูลธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวนิลุบล กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัตนา ปัญญาโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุรชัย กันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายสุพัฒน์ เลาต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์นายธนิต สกุลเจริญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์นายปกป้อง คำภีระบุรี
พนักงานขับรถยนต์นายพิทักษ์ ยะป่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายพงษ์ฤทธิ์ กันทะ
คนสวนนายสุรศักดิ์ มูลธง
คนสวนนายสมบัติ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายวัชรินทร์ ใจน้อย
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายสวัสดิ์ จินดามณี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นางสาวขวัญชนก ขัติยะ
คนงานทั่วไปนางอรวรรณ ก้อนแก้ว
คนงานทั่วไปว่าง
คนงานทั่วไปนายรังสรรค์ คำหมี
คนงานทั่วไปนายวิชัย ขันแก้ว
คนงานทั่วไปนายอุเทน เรือนรักเรา
คนงานทั่วไปนายธนภัทร อุดมธนาชัยสิน
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายจงรักษ์ จันต๊ะนิด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายวรรณชัย ปวนละเอียด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสงกรานต์ นามา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสาคร ธิมา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุรักษ์ กันแก้ว
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสุรเดช เหมยอ้าย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุกูล ใจน้อย
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายลิขิต ชวกิจ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายธนาธร อินถา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายนพรุจน์ ไชยมีราษฏร์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)