องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
868
ปีนี้
4,350
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
5,608
ไอพี ของคุณ
35.171.183.163
นายจรัล สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอัมรา ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินนายสงกรานต์ เงินคำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวชีวรรณ วงค์สา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวสายฝน เขื่อนวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายสุชานนท์ สิ่งส่า
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวธัญญาภรณ์ สิรนันท์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสุกัญญา สาลานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวจิตราภรณ์ ปวนใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวภักดิ์ชญา กันสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาววิภาวัลย์ หล้าตานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวปวีณา ปัญญากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวจารุณี แก้วมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ