องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
นายจรัล สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอัมรา ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินนายสงกรานต์ เงินคำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวชีวรรณ วงค์สา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวสายฝน เขื่อนวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายสุชานนท์ สิ่งส่า
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวธัญญาภรณ์ สิรนันท์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายเทอดพิทักษ์ ธรรมจักร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานนางสุกัญญา สาลานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวจิตราภรณ์ ปวนใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวภักดิ์ชญา กันสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาววิภาวัลย์ หล้าตานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวปวีณา ปัญญากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวจารุณี แก้วมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวปิยธิดา กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ