องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
3,914
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
16,141
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230
นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนฤมน ปันเป็ง
ครูนางสาวดวงพร เงินปา
ครูนางกรรณิการ์ จันทร์ตา
ครูนางราตรี สิทธิเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานายธิติพันธ์ อ่อนละมูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการนางสาวจรรยา อินมาใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาววิลาวัลย์ ต่อมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวอัจฉรา ธิราโชติ
ผู้ช่วยโภชนาการนางสาวพรทิวา พุทธกาล
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพัชราภรณ์ ปันคำ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพิมพ์ใจ พลับพลาทอง
ผู้ดูแลเด็กนางสาววรภร อินทนนท์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวศิระกาญจน์ ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็กนางกมลชนก ใจบรรหาร
ผู้ดูแลเด็กนางกรณิการ์ แก้วปั๋น
ผู้ดูแลเด็กนางจันทร์จิรา สิทธิโอด
ผู้ดูแลเด็กนางณัฐนันท์ นามรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางนงนุช สันใจ
ผู้ดูแลเด็กนางนภัทธิรา เอกธนาโชติกุล
ผู้ดูแลเด็กนางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า
ผู้ดูแลเด็กนางนัยนา จะแส
ผู้ดูแลเด็กนางปราณี กองสินแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางวยุณี เรือนฟู
ผู้ดูแลเด็กนางศรีไพร สามจ้อย
ผู้ดูแลเด็กนางสาวกฤตพร เมืองมูล
ผู้ดูแลเด็กนางกัณฐิกา ปัญญา
ผู้ดูแลเด็กนางสาวจิตรา นามา
ผู้ดูแลเด็กนางสาวชนิศา ไอ่จ๋า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวณัฐชยา อุดมธนาชัยสิน
ผู้ดูแลเด็กนางสาวปวีณา ประหว่า
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพิไลวรรณ ใจทรินทร์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวแรงรุ่ง แสงกาศ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวหนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางสาวอริศรา คำใบ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวิตรี คำมอญ
ผู้ดูแลเด็กนางสุพัตรา ขัติยะ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุทธิดาพร วรรณกุลเกียรติ์
ผู้ดูแลเด็ก