องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
1
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

28 เมษายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงใน สายทางห้วยม่วงนอกถึงห้วยม่วงใน (เลียบอ่าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงใน สายทางห้วยม่วงนอกถึงห้วยม่วงใน (เลียบอ่าง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 610 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

05 เมษายน 2565

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

เรื่อง    นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

01 เมษายน 2565

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ

07 มีนาคม 2565

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรำระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)

07 มีนาคม 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

07 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศผู้ชนะการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

 

ชื่อการรับฟัง

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTAxREdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

08 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

21 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ธันวาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
##ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564##
ทาง อบต.แม่นาวางขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ มา ณ ที่นี้
18 พฤศจิกายน 2564

ประชุมยกระดับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบนโยบายการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปฤษฎางค์  ไอศุริยฉัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้เป็นประธานจัดการประชุมยกระดับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบนโยบายการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมในการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

 

18 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา"และ"รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว",องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" เพื่อให้เกิดการรับรู้เรื่องพิษภัยอันตรายจากยาเสพติด  ผ่านช่องทาง Youtube โดยค้นหาชื่อว่า "สาระน่ารู้โรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://qrgo.page.link/XOgKA  

07 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (167 รายการ)