องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
377
เดือนที่แล้ว
657
ปีนี้
1,208
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
2,466
ไอพี ของคุณ
54.196.208.187


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะชำนาญการ   สังกัดกองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

08 มีนาคม 2562

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
รับสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
05 มีนาคม 2562

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 กุมภาพันธ์ 2562

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  โดยตัดข้อความ ในข้อ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ป.ว.ช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  นอกนั้นคงเดิม

07 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 4 อัตรา

 

04 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์กฏหมายตาม พ.ร.บ. ทางหลวง 

01 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับการบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่นาวาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยคลิ๊กเข้าทำแบบประเมินได้ ที่นี่ขอบพระคุณในความร่วมมือ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/oc10gx

27 พฤศจิกายน 2561

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่นาวาง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด

บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง


หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

20 พฤศจิกายน 2561

24 ตุลาคม 2561

21 กันยายน 2561

04 กรกฎาคม 2561

29 มิถุนายน 2561

28 มิถุนายน 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)