องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
621
เดือนที่แล้ว
1,272
ปีนี้
6,748
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
8,006
ไอพี ของคุณ
3.227.233.55


ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ตำแหน่งคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย) สังกัดสำนักปลัด  จำนวน 1 ราย

1. นายธนาธร  อินถา  เลขประจำตัวสอบ 005  ลำดับที่ 5

โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  ในวันที่ 1 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    นางสาวพัชราภรณ์  ปันคำ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  นายพงษ์เพชร  ทิมา

ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา  มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

24 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562

22 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. )

19 กรกฎาคม 2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1  อัตรา

2.ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   จำนวน  1  อัตรา

01 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการเรียนรู้การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
 
หมายเหตุ : สมัครและส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย
25 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

14 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

28 พฤษภาคม 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

28 พฤษภาคม 2562

สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่นี่  โปรด คลิ๊ก!!!!!

02 พฤษภาคม 2562

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 6/2562 - 10/2562)

04 เมษายน 2562

โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับดังต่อไปนี้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง (ในวันรายงานตัวให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย) ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว  จะถือว่าได้สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการแต่งตั้งและจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป

 

 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

1.นางนัยนา   จะแส

2.นางสาววรภร  อินทนนท์

3.นางสาวณัฐชยา  อุดมธนาชัยสิน

4. นางสาวพิมพ์ใจ  พลับพลาทอง

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.นายอินทนนท์  อินทโชติ

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

1.นายชัชวาลย์  คำสอน

 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1.นางสาวณัฐธยาน์  กุยวารีย์

 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ

1.นางสาวอัจฉรา  ธิราโชติ

 

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(เรียกใช้บัญชี)

1.นางสาวปรัชญารัตน์  ธิดา

 

 

28 มีนาคม 2562

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ (บทความที่ 1/2562 - 5/2562)

12 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะชำนาญการ   สังกัดกองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

08 มีนาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)