องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
868
ปีนี้
4,350
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
5,608
ไอพี ของคุณ
35.171.183.163


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่นาวาง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด

บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง


หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา


 
20 พฤศจิกายน 2561