องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่ 77 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์ 053-473000
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
901
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
902
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116โครงการงานสงกรานต์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ณ ลานหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หย่อมบ้านห้วยส้าน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย 7 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หย่อมบ้านห้วยเหี๊ยะ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 4 บ้านเทพมงคล 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 10 บ้านห้วยม่วง 
-:- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยม่วงนอก 
-:- จัดจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย 


ตุ๊กตาผ้า หมู่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หัตถกรรม บ้านคายใน
กลุ่มเสาวรสสด บ้านคายใน ผลิตภัณฑ์เสาวรสสดและน้ำผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง ม.8)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร